Вы проживаете в Баку?
Если вы не живете в Баку, мы направим вас на новую страницу.

Образование в ведущих лицеях Азербайджана играет огромную роль в успешном будущем вашего ребёнка.
Так, ученики учащиеся в лицеях имеют большую вероятность поступления в вузы.
Как ваш ребёнок может попасть в лицей?
Дайте ребёнку пройти бесплатный 5 минутный тест , чтобы узнать вероятность его поступления в лицей.
10 457 детей уже прошли тест
Testi keçərək qəbul olma ehtimalınızı öyrənin
Təbrik edirik! Testi uğurla başa vurdunuz.
Nəticəni öyrənmək üçün sorğu buraxın.
This ______ a desk
My family ______ happy
My pen ______ in the pencil-box
A monkey ______ jump
______ are you from? I am from Japan.
Hesablayın : 49+1,60-40,100-90,19+1.
Cavabları cəmləyin. Hansı rəqəm alındı ?
Tapşırığın həllini tapın. 146-(37+29):3
146 hansı misalın cavabıdır ?
Həyətdə qoyunlar və toyuqlar var idi.
Onların 3 başı və 8 ayağı var. Həyətdə neçə qoyun və toyuq var ?
Atanın 31 yaşı olanda , mənim 8 yaşım var idi, indi isə atam məndən iki dəfə böyükdür.
Mənim neçə yaşım var ?